فایل معلم

فروشگاه جامع فرهنگیان انواع درس پژوهی اقدام پژوهی کنش پژوهی گزارش تخصصی کلیه مقاطع

دانلود مقالات دانشجويي فايل معلم فروشگاه فايل معلم دانلود گزارش تخصصي  مديران مدارس دانلود اقدام پژوهي معلمان كنش  پژوهي معلمان و مديران

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه فایل معلم جدیدترین و ارزانترین فایل های شما معلمان عزیز قرار داده شده با کیفیت ترین و ارزانترین فایل ها فقط در فروشگاه فایل معلم موجود هست درصورت بروز مشکل به ايميل Darspajouhi95@yahoo.com نامه بزنید یا هم از بالا گزیه پیگیری خرید را کلیک کنید با تشکر فروشگاه فایل معلم

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-راهبردهای حل مسئله(براساس طرح ملی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-معرفی اعداد صحیح(براساس طرح ملی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح2(براساس طرح ملی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح1(براساس طرح ملی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن ششم -رو خوانی سوره الرحمن (روش گروهی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن ششم -آموزش سوره ق (روش گروهی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – قرآن ششم -کل امری بما کیب رهین (روش 9 گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – جغرافی ششم -سفر به اصفهان(روش 9 گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – مطالعات اجتماعی ششم -دریاهای ایران(روش 9 گام گانیه ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تاریخ ششم -صفویه(روش بحث گروهی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – مطالعات اجتماعی ششم -عوامل موثر در کشاورزی(روش کاوشگری ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –ریاضی اول- تقارن (روش 9گام گانیه باروش دریافت مفهوم) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- غذای سالم (روش گردش علمی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم-منابع انرژی (روش پرسش و پاسخ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- دستگاه گوارش (روش طرح کارآیی تیم) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- اندامهای حرکتی (روش کاوش گری) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم-دریاها (روش قصه گویی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم-آب بر روی زمین (روش آموزش با رایانه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- انرژی چیست (روش اعضای تیم) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- گرما و مواد (2 )(روش مکاشفه ای) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- گرما ومواد (1 ) (روش مکاشفه ای) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- گونا گونی گیاهان (روش اجرای نمایش) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم-جانوران مهره دار (روش بدیعه پردازی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم سوم- نیازهای جانوران (روش بارش مغزی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم- اینجا محله ی ماست(روش 9 گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم-همسایه ما(روش 9 گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تعلیمات اجتماعی چهارم - خرید و فروش در محله ما (روش 9 گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تاریخ ششم -ایستادگی در برابر دشمن(روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – مطالعات اجتماعی ششم -رهبر کوچک(روش ایفای نقش) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – مطالعات اجتماعی ششم -تصمیم گیری(روش ایفای نقش) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تاریخ ششم -مبارزه استعمار(روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – مطالعات اجتماعی ششم -دوستی(روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – مطالعات اجتماعی ششم -برنامه ریزی( روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تفکر و پژوهش ششم -من و پرسش هایم (روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تفکر و پژوهش ششم -ما کجا هستیم(روش 9 گام گانیه ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تفکر و پژوهش ششم -ما کجا هستیم(روش بارش مغزی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – تفکر و پژوهش ششم - پرواز کن(روش بدیعه پردازی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم - پاداش بزرگ(روش ایفای نقش) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم - دانش آموز نمونه(روش 9 گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم - آداب زندگی (روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – هدیه های اسمانی ششم - راز موفقیت (روش 9 گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم - شبکه رشد(روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم - نقاشی بارایانه(روش کاوشگری علمی9گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی نهم – توان صحیح 2,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی نهم –نماد علمی 2,000 تومان
دانلود طرح درس – ریاضی ششم–مساحت شکل های هندسی(9گام گانیه کاوشگری علمی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - سرنوشت دفنر من (روش تفکر استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - سالم بمانیم (روش کاوشگری) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم -زمین پویا (روش 9گام گانیه) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - کارخانه کاغذ سازی (روش همیاری ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - خیلی بزرگ خیلی کوچک (9گام گانیه کاوشگری) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - سفر انرژی (روش کاوشگری) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - شگفتی های برگ (روش استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - سفر به اعماق زمین (روش کاوشگری ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم ششم - ورزش و نیرو(روش پیش سازمان دهنده) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم -آلودگی -(روش مناظره) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم -جمعیت-(روش تلفیقی ، بحث گروهی ،سخنرانی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم - محیط زیست-(روش تخیل هدایت شده ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم -انسان ومحیط زیست-(روش پس ختام ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – فارسی اول - پیامبر مهربان 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم - مواد تغییر می کنند (روش کاوشگری) 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی 1,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس علوم تجربی 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم- بو ییدن ، چشیدن ، لمس کردن (روش تعامل گام به گام ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم -شنیدن (روش اعضای تیم ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم پنجم - اندام های حسی دیدن (روش بازی های تربیتی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم - دستگاه عصبی (روش یاد سپاری ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم - کمک به دفاع بدن(روش کارت های اصلی ) 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بهبود مدیریت مدرسه 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم - راههای دفاع بدن-( روش حل مسئله ) 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفتار با معلمین و همکاران مدرسه(ویژه مدیران) 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم- مبارزه پنهان (روش طرح کارایی تیم ) 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه(ویژه مدیران) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم پنجم - قارچها (روش برنامه ای شاخه ای ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه پنحم دبستان– هنر 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه چهارم دبستان– هنر 2,000 تومان
دانلود تجربه مدون دوره تدریس دبیر فیزیک 2,500 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکالت و چالش های مدیریت در مدرسه 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیران مدارس 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی تقویت روحيه نوع دوستى در دانش آموزان پايه اول 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی ایجاد جذابیت در کلاس درس 2,500 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی برخورد با دانش آموز گستاخ 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزش درس قرآن پایه ششم از راه تلفیق آن با هنر 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ارتقای یادگیری ریاضی در شناسایی از استفاده علامت کمتر وبیشتری 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی عربی متوسطه 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش هاي فعال تدريس ديني 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی تدریس املا 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی تدریس زبان و ادبیات فارسی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مطالعات اجتماعی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل خواندن در درس ادبیات 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی دین و زندگی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل تعریف اصطلاحات علمی در زبان فارسی 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه ششم دبستان– تفکر و پژوهش 2,000 تومان
دانلود طرح درس – علوم پنجم- باکتری ها(روش برنامه ای خطی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس - علوم پنجم - جلبک ها( روش دریافت مفاهیم ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم پنجم - جانداران ساده، گیاه یا جانور(روش بارش فکری) 2,000 تومان
دانلود طرح درس-علوم پنجم - زمین لرزه ( روش ایفای نقش ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم پتجم - زمین ناآرام ( روش پروژه ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم پنجم - تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش (روش اردوی آموزشی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم پنجم - ذر ه بین چیست ؟(روش آزمایشگاهی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم پنجم - رنگ های نور(روش حل مسئله جان دیویی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم پنجم- چشمه های نور (روش استقرایی) 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پیش دبستانی 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه چهارم دبستان– تاریخ 2,000 تومان
دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدیر دیستان 5,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه ششم دبستان– هنر 2,000 تومان
دانلود طرح درس –علوم پنجم - ماشین چیست ؟ (روش بحث گروهی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم پنجم - ساختمان مواد - (روش مکاشفه ای) 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه چهارم دبستان– جغرافیا 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه-رشته ریاضی فیزیک-سال سوم-درس کامپیوتر 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه چهارم دبستان– بخوانیم و بنویسیم 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم پنجم - مواد تغییر می کنند( روش گردش علمی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم پنجم- چرا مواد خاصیتهای متفاوتی دارند (روش پرس و جو) 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم پنجم - آیا مولکولها حرکت می کنند ؟ ( بدیعه پردازی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس - علوم پنجم - اهرم چیست؟(روش ساخت گرایی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس - علوم پنجم- حرکت و نیرو ( روش نمایشی ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه ششم دبستان– هدیه های آسمانی 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی کاهش بیش از حد وابستگی دانش آموزان به مادرانشان 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی کاهش تعداد غائبین در مدرسه 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی افزایش علاقه هنر جویان به رشته حسابداری 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی جذاب کردن درس ریاضی پایه دوم با روش های خلاقانه 25,000 تومان
دانلود طرح درس -مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي - درس کشاورزي 2,000 تومان
دانلود طرح درس - مطالعات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي - درس شورا 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- پایه ششم دبستان– ریاضی 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- هنر - دوم دبستان 2,000 تومان
دانلود طرح درس - هدیه های آسمانی دوم -مثل خورشید 2,000 تومان
دانلود طرح درس - هدیه های آسمانی دوم- شادی گلها 2,000 تومان
دانلود طرح درس- تعلیمات اجتماعی چهارم -راه های ایران 2,000 تومان
دانلود طرح درس - هدیه های آسمانی دوم- درس سلام سلام 2,000 تومان
دانلود طرح درس - هدیه های آسمانی دوم- درس همه چیز از توست 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه-هنر - پایه سوم ابتدایی 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه-ادبیّات فارسی- پایه ی سوم راهنمایی 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه-ادبیّات فارسی- پایه ی دوم راهنمایی 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه –هدیه های آسمانی –پایه چهارم 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- قرآن– پایه چهارم دبستان 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه –ریاضی – پایه پنجم 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه- علوم– پایه چهارم دبستان 2,000 تومان
دانلود طرح درس– فارسی اول - نشانه خ 2,000 تومان
دانلود طرح درس–ریاضی پنجم-روش بازی - محیط دایره 2,000 تومان
دانلود طرح درس -ریاضی پنجم - مساحت دایره 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم سوم- مهره داران 2,000 تومان
دانلود طرح درس -ریاضی اول- نماد صفر 2,000 تومان
دانلود طرح درس -ریاضی دوم- اشکال هندسی 2,000 تومان
دانلود طرح درس -علوم پنجم - تغییرات مواد 2,000 تومان
دانلود طرح درس -ریاضی دوم- واحد طول 2,000 تومان
دانلود طرح درس- علوم اول- آهنربا 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ایجاد علاقه به درس مطالعات اجتماعی در دانش آموزان پایه ششم 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی تاثیر پاداش و تشویق و تقویت در امر پیشرفت دانش آموزان در یادگیری 2,500 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی رفع مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه -علوم-پایه ششم 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی علاقه مند سازی دانش آموزان به درس عربی 2,500 تومان
دانلود طرح درس علوم- پایه چهارم –مخلوط ها 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه -علوم-پایه سوم 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی پیام های آسمانی 2,000 تومان
دانلود طرح درس-هدیه های آسمانی پنجم –خورشید پشت ابر 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی دین و زندگی اول متوسطه 2,000 تومان
دانلود طرح درس-ریاضی چهارم - خواص مستطیل 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی اشکالات درس قرآن و پیشنهادات- دوره راهنمایی 2,000 تومان
دانلود طرح درس- ریاضی سوم -مفهوم ضرب 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی پیام های آسمان دوره ی راهنمایی 2,000 تومان
دانلود طرح درس-هدیه های آسمانی –پایه دوم 8,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس عربی اول متوسطه 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه -کتاب درسی اجتماعی- پایه ششم 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی برطرف نمودن مشکل گوشه گیری و منزوی بودن دانش آموز پایه ششم 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه -هدیه های آسمانی –پایه سوم 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی برقراری نظم و انضباط در مدرسه 2,000 تومان
دانلود طرح درس- هدیه های آسمانی –پایه دوم -برای پاکیزگی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی اختلالات یادگیری 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل تمـرکز دانــش آمـوزان راهنمــايي 2,000 تومان
دانلود طرح درس- هدیه های آسمانی -پایه دوم - هدیه های او 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم 2,000 تومان
دانلود طرح درس- هدیه های آسمانی- پایه دوم - درس وقت خواندن 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات آموزشی و کمبود وسایل کمک آموزشی 2,000 تومان
دانلود طرح درس- هدیه های آسمانی- پایه دوم - کاردستی نرگس 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترس و اضطراب در برخی دانش آموزان 2,000 تومان
دانلود طرح درس-هدیه های آسمانی –پایه دوم- درس عینک معلم 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل عدم شادابی و نشاط در کلاس درس 2,000 تومان
دانلود طرح درس-تعلیمات اجتماعی- چهارم ابتدایی -راهها در زندگی ما چه نقشی دارند 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی چالش هاي پيش رو در انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه دانش آموزان به برگزاری نماز جماعت 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل خط نوشتاری دانش آموز 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل کمرویی دانش آموزان 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموز طلاق 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات مربوط به بد خطی دانش آموزان 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات مربوط به ترس و اضطراب در برخی دانش آموزان 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات مربوط به بهداشت فردی و نظم در کلاس 2,000 تومان
دانلود طرح درس- بخوانیم و بنویسیم پایه دوم –درس خدای مهربان 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات خواندن و نوشتن در دانش آموز پایه اول 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی انگيزگی براي پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل در درس ریاضی، مشکلی عمومی در پایه چهارم 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات املایی دانش آموز پایه ی پنجم 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات دانش آموزان پایه پنجم در درس انشاء 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکلات دانش آموزان در تغذیه سالم و صحیح 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل پرخاشگری دانش آموزان 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشکل ضعف درسی برخی دانش آموزان 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان و نوجوانان 2,500 تومان
دانلود طرح درس- علوم چهارم - گرما و مواد 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی حل اختلالات رفتاری دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی ناشی از بیش فعالی 2,500 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس پیام های آسمان پایه اول 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس هدیه های آسمان در دوره ابتدایی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی برای کنترل وکاهش افت تحصیلی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ریاضی دوره ابتدایی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی ریاضی دوره ابتدایی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس املا و نگارش دوره ي راهنمایی تحصیلی 2,000 تومان
دانلود پیشنهادارزشیابی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی 2,000 تومان
دانلود پیشنهاد ارزشیابی تدریس علوم برای یادگیری ادراکی و فهمیدنی 2,000 تومان
دانلود طرح درس- علوم اول -دنیای سرد و گرم 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی باروش های نوین تدریس 2,500 تومان
دانلود طرح درس ریاضی پنجم- مکعب مستطیل –گنجایش 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی کم رویی چیست؟ و راههایی برا ی کنترل آن 2,500 تومان
دانلود طرح درس جمع و تفریق با محور- ریاضی اول 2,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی افزایش آگاهی دانش آموزان دختر پایه اول وپیش دبستانی نسبت به مضرات عروسک باربی 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي سیستم های خبره 3,000 تومان
دانلود مقاله دانشجويي وضعیت به کار گیری ابزار مهندسی نرم افزار در ایران 3,000 تومان
دانلود مقاله دانشجويي بتن سبک 4,000 تومان
دانلود مقاله دانشجويي آب در معماری 4,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم 4,000 تومان
دانلود گزارش تخصصی آموزش ریاضی با شکل 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی چگونگی کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان در زنگ دیکته 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی کاهش مشکل نارساخوانی دانش آموزان با انجام راهبردهای آموزشی 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم كليه دروس پايه ششم ابتدايي 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم كليه دروس پايه پنجم ابتدايي 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم كليه دروس پايه چهارم ابتدايي 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم كليه دروس پايه سوم ابتدايي 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم كليه دروس پايه دوم ابتدايي 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم كليه دروس پايه اول ابتدايي 2,500 تومان
دانلود طرح درس جمع اعشاری- رياضي ششم 2,000 تومان
دانلود طرح درس تقسیم اعشاری- رياضي ششم 2,000 تومان
دانلود طرح درس ضرب اعداد اعشاری-رياضي ششم 2,000 تومان
دانلود اقدام پژوهي بهبود اضطراب دردرس املاء ازطریق شیوه های املاء نویسی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي کاهش اضطراب دانش آموزان پایه اول متوسطه در ساعت فیزیک 2,500 تومان
دانلود طرح درس فرم نوشتن طرح درس 3,000 تومان
دانلود طرح درس ساختار گرايي (چارچوب تهیه طرح آموزشی) 2,000 تومان
دانلود اقدام پژوهي کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی درساعت ریاضی 2,500 تومان
دانلود طرح درس اندازه گیری زاویه- رياضي ششم ابتدايي 2,000 تومان
دانلود طرح درس سالانه پایه سوم دبستان(مطالعات اجتماعي-هديه هاي آسماني – فارسي ) 2,000 تومان
دانلود طرح درس بدن ما- علوم چهارم- بدیعه پردازی 2,000 تومان
دانلود طرح درس ترکمنستان-جغرافی پنجم- پیش سازمان دهنده 3,500 تومان
دانلود طرح درس پیامبران- هدیه های آسمانی پنجم- بدیعه پردازی 2,000 تومان
دانلود طرح درس پرواز کن-تفکر و پژوهش ششم- ایفای نقش 2,000 تومان
دانلود طرح درس اندازه گیری طول- ریاضی چهارم- تدریس اعضای تیم 2,000 تومان
دانلود طرح درس اندازه گیری زاویه- ریاضی چهارم-بدیعه پردازی 2,000 تومان
دانلود طرح درس حركت بدن (ماهيچه) علوم پايه پنجم 2,000 تومان
دانلود مقاله دانشجويي کلید‌های پرورش خلاقیت هنری در کودکان و نوجوانان 2,500 تومان
دانلود طرح درس اجتماعی- جهت های جغرافیایی پايه چهارم 2,000 تومان
دانلود طرح درس املاء پايه چهارم 2,000 تومان
دانلود نمونه سوالات درس تاريخ چهارم ابتدايي 2,000 تومان
دانلود نمونه سوالات درس رياضي چهارم ابتدايي 3,000 تومان
دانلود نمونه سوالات درس علوم چهارم ابتدايي 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي 2,000 تومان
دانلود نمونه سوالات درس مدني چهارم ابتدايي 1,500 تومان
دانلود نمونه سوالات درس جغرافي چهارم ابتدايي 2,000 تومان
دانلود نمونه سوالات درس هديه هاي آسماني چهارم ابتدايي 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات درس فارسي چهارم ابتدايي 2,000 تومان
دانلود نمونه سوالات درس بخوانيم و بنويسيم چهارم ابتدايي 2,000 تومان
دانلود اقدام پژوهي بهبودضعف درسی دانش آموزان پايه پنجم 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي افزايش علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول به درس قرآن 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي مدیریت و كنترل روابط بین دانش آموزان که همچون مدرسه ای نامرئی است 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي حل مشکل رفتاری و روانی دانش آموزان بوسیله ورزش 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي علاقه مند كردن دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي چگونه توانستم خط نوشتاری دانش آموزان را بهبود بخشم 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی پایه هشتم 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي جذاب وبانشاط كردن كلاس تاريخ 2,500 تومان
دانلوداقدام پژوهي كمك به دانش آموزان در زمينه يادگيري درس تاريخ 2,500 تومان
دانلود نمونه سوالات درسي استعدادهاي درخشان ششم ابتدايي 2,000 تومان 600 تومان
دانلود نمونه سوالات درس هديه هاي آسماني ششم ابتدايي 2,500 تومان 750 تومان
دانلود نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي 3,500 تومان 1,050 تومان
دانلود نمونه سوالات درس فارسي ششم ابتدايي 4,000 تومان 1,200 تومان
دانلود نمونه سوالات درس علوم ششم ابتدايي 3,500 تومان 1,050 تومان
دانلود نمونه سوالات درس بخوانيم و بنويسيم ششم ابتدايي 2,500 تومان 750 تومان
دانلود نمونه سوالات درس رياضي ششم ابتدايي 4,500 تومان 1,350 تومان
دانلود نمونه سوالات درس مدني پنجم ابتدايي 2,000 تومان 600 تومان
دانلود نمونه سوالات درس هديه هاي آسماني پنجم ابتدايي 2,500 تومان 750 تومان
دانلود نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي 2,500 تومان 750 تومان
دانلود نمونه سوالات درس بخوانيم و املاء پنجم ابتدايي 5,500 تومان 1,650 تومان
دانلود نمونه سوالات درس فارسي پنجم ابتدايي 1,000 تومان 300 تومان
دانلود نمونه سوالات درس تاريخ پنجم ابتدايي 2,000 تومان 600 تومان
دانلودنمونه سوالات درس جغرافي پنجم ابتدايي 2,000 تومان 600 تومان
دانلودنمونه سوالات درس علوم پنجم ابتدايي 2,000 تومان 600 تومان
دانلودنمونه سوالات درس رياضي پنجم ابتدايي 6,000 تومان 1,800 تومان
دانلود اقدام پژوهي بهبودمهارت دانش آموزان در حل مسائل رياضي پايه دوم 2,500 تومان
دانلود طرح درس احتمال - ریاضی چهارم 2,000 تومان
دانلود تحقيق دانشجويي نهضت سواد آموزی 2,500 تومان
دانلودكارآموزي دانشجويي راهنمای تنظیم مقالات دانشجويي 1,000 تومان
دانلود كارورزي دانشجويي تربیت معلم 2,500 تومان
دانلودكارورزي دانشجويي تربیت معلم 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي افزايش فراگيري درس كار و فن آوري با استفاده از كامپيوتر 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي بهبود تفكر خلاق با كمك درس انشا 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي تقويت رعايت بهداشت دانش آموزان در مدرسه 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي بررسی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان پایۀ سوم دبیرستان 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی درمدارس 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي رابطه خويشتن پنداري ورضايت شغلي دبيران در سطح دبيرستان 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي مديريت بازيهاي كامپيوتري در جهت پيشرفت تحصيلي 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي ترغيب دانش آموزان مدرسه راهنمايي را به خوردن قرص آهن 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ) 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي تبيين مباني هستي‌شناسي اخلاق جنسي از ديدگاه اسلام 2,500 تومان
دانلود تحقيق دانشجويي تبیین نظریه ی آشوب در مدیریت استراتژیک 2,500 تومان
دانلود كارورزي دانشجويي پروژه حسابداری شرکتها 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي شبکه های نسل آینده 2,500 تومان
دانلود تحقيق دانشجويي جداسازی و شناسایی بنتوز 2,500 تومان
دانلود تحقيق دانشجويي درس ارتباط بصری و ترکیبات رنگی 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي قاچاق و عناصر آن 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي كاهش استرس دانش آموزان 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي تاثیر مواد کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي رفع مشكل روانخواني دانش آموزان دير آموز 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي علاقه مند نمودن دانش آموزان سال اول به درس املاء 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي افزایش علاقه به درس مطالعات اجتماعي 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي لذت بخش نمودن ساعت درس تاريخ (متوسطه) 2,500 تومان
دانلودکارآفرینی تاسیس آتلیه عکاسی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي مدارس سالم 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول 2,500 تومان
دانلود طرح سوره ملک آیات 1 تا 12 قرآن پايه چهارم 1,700 تومان
دانلود اقدام پژوهي ساماندهي بي انظباطي دانش آموزان 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي تقويت و بهبودنظم دانش آموزان پايه اول 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي علاقه مند كردن دانش آموزان مدرسه به مطالعه و كتابخواني 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي تقويت اعتماد به نفس دانش آموزان کلاس اول 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي علاقه مند نمودن دانش آموزان پایه دوم به درس جمله سازی 2,500 تومان
دانلود كارآموزي حسابداري 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي مدرسه ابتدایی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای در دانش آموزان 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس کار و فناوری 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي تأثير كتاب ديني در شكل‏گيري هويت ديني دانش ‏آموزان سال اول دبيرستان 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي مديريت اقتصاد خانواده 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي تقویت روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی افزایش یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي وفاداری برند 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستان ها از ديدگاه مديران و دبيران 2,500 تومان
دانلود تحقيق دانشجويي فرهنگ سازمانی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي پرورش اخلاق ورفتار اسلامی دردانش آموزان 2,500 تومان
دانلود گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي فمينيسم( حقوق زنان ) 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي بهبود خط نوشتاری با استفاده از انواع فعالیت های جذاب 2,500 تومان
دانلود كنش پژوهي رابطه تيپ های شخصيتی دبيران بامیزان موفقیت دانش آموزان 2,500 تومان
دانلود مقاله دانشجويي تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان مقطع ابتدائی 2,500 تومان
دانلود اقدام پژوهي رفع مشکل عدم قانون‏پذیری دانش آموزان پايه اول 2,500 تومان

تعداد صفحه(2):